maanantai 13. huhtikuuta 2015

Sovittelutoiminta - mistä on kyse?

Rikosten ja riitojen sovittelu on lakisääteistä toimintaa, jota tekevät koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat viranomaisohjauksessa. Sovittelu tuo yhteen yhden tai useamman tekijän ja epäillyn keskustelemaan tietystä heidän välisestä konfliktista. Sovittelu antaa mahdollisuuden vastuunkantoon sekä anteeksipyyntöön ja -antoon. Sovitteluneuvottelun päätteeksi osapuolet voivat allekirjoittaa oikeudellisesti pätevän sopimuksen, jonka nojalla syyttäjä voi tehdä asiasta syyttämättäjättämispäätöksen. Virallisesta näkökulmasta tietyllä rikosnimikkeellä kulkevan jutun käsittely päättyy tähän.

Virallinen tarina antaa kovin vajavaisen kuvan siitä, mitä me sovittelijat oikeastaan teemme ja millainen elämää vahvistava ja opettavainen kokemus sovittelu voi olla sovittelijalle sekä toivottavasti myös sovitteluun vapaaehtoisesti osallistuvalle. Sovittelijan näkökulmasta tärkeintä ei välttämättä ole sovittelun lopputulos, jos sovittelusopimusta sellaisena pidetään, vaan se matka itsessään joka mahdolliseen sopimukseen johtaa. Jos filosofiseksi ryhtyisi, voisi tähän kohtaan lainata Gandhia, joka sanoi, että "Rauhaan ei ole tiettyä polkua. Rauha itsessään on polku". 

Minä haluaisin nähdä sovittelun eräänlaisena yhteiskuntarauhan rakentamisprojektina. Tämän projektin onnistumisen olennaisena edellytyksenä on se, kuinka osaamme ja päätämme kohdella toisiamme. Sillä, miten me suhtaudumme ja asennoidumme toisiimme, on merkitystä. Sovittelijan tehtävänä ei ole jakaa tuomioita, ilmaista paheksuntaa, katsoa moralisoiden ylhäältä päin taikka opettaa käytöstapoja. Eräs sovittelun maailmaan hiljattain tutustunut kansalainen ilmaisi sovittelun ydintä kauniisti sanoilla: "Te autatte ihmisiä olemaan olemassa pahoine tekoineenkin. Se on merkityksellistä".

Sovittelutapaukset eivät aina ole mustavalkoisia teon syyllisyyden osalta. Molemmista, tai kaikista osapuolista, löytyy joitain tekoja, sanoja, jotka ovat johtaneet rikokseen tai riitaan. Sovittelussa pyrimme kunnioittavasti ja kohtuullisesti kaivamaan esiin häpeällisiksikin koettuja seikkoja. Sellaisen turvallisen ilmapiirin luominen, missä ajatusten ja tunteiden ääneen lausuminen voi tapahtua, on sovittelun ideologisen onnistumisen kannalta tärkeimpiä asioita. Eihän puhuminen aina kuitenkaan onnistu. Ihmistä ei voi pakottaa aitoon vuorovaikutukseen taikka avoimeen sielunsa paljastamiseen. Kuitenkin, vaikka alkuun pääseminen joskus tuntuisikin hankalalta, on onnistumisen kokemuksia pettymyksiä enemmän. 

Sovittelun tarkoitus ei ole mennä aidan yli sieltä missä se on matalin; tuntuu väärältä kiiruhtaa laatimaan sopimusta, jonka osapuolet haluavat allekirjoittaa tilanteessa, jossa vastuunottoa ei suullisesti ole sanoitettu. Sovittelijat voivat pehmeästi vaatia vastuunkantoa, korostaa tilaisuuden ainutkertaisuutta. Sovittelu on ensi sijassa sinne saapuvien mahdollisuus kohdata toisensa ja itsensäkin, pysähtyä miettimään hetkeksi. Sovittelijoina toivomme, että sovittelu on matalan kynnyksen interventio ja jonkinlainen tienhaara. Sovittelijan identiteettiä vahvistaa positiivinen palaute, jonka sovitteluun tullut voi vaikka lähtiessään ovelta lausahtaa: "Kiitos teille, te ymmärsitte".

Sovittelijana oppii jokaisesta tapauksesta. Sovittelussa vaadittavat taidot eivät tule valmiiksi, kun on sovitellut tietyn määrän rikoksia tai riitoja. Uudet tapaukset yllättävät, hämmentävät ja innostavat. On tärkeätä, että oppimiseen ja kehittymiseen kannustetaan Sovittelutoimiston puolesta sekä vastaan tulevia pulmia selvitetään yhdessä ja huolista keskustellaan. Tuloksena on se, että tällaiseen vapaaehtoistyön muotoon ei voi yksinkertaisesti koskaan leipääntyä.

Petra Jääskeläinen
vapaaehtoissovittelija
Helsingin Sovittelutoiminta


Lisätietoja: http://sovittelutoiminta.fi/ 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti