torstai 12. maaliskuuta 2015

Vertsien Virkistyspäivä Ridasjärvellä
Maaliskuisena perjantai aamuna Ridasjärven päihdehoitokeskuksen ruokalassa siemaili kahvia tavallista suurempi joukko.  Useita kymmeniä henkilöitä käsittävä seurue koostui pääosin Vertseistä, jotka tulivat eri järjestöistä, kuntoutuslaitoksista tai muista vertaistukea tarjoavista organisaatioista.

Vertsi on henkilö, joka toimii vertaistukihenkilönä toiselle, vielä kuntoutumisen polulla olevalle henkilölle. Vertsin ammattitaito perustuu omakohtaiseen kokemukseen kuntoutumisen prosessista, mistä johtuen hänellä on ainutlaatuinen kyky toisen samaa läpikäyvän ihmisen tukemiseen. Vertsi voi toimia täysin vapaaehtoispohjalta, tehtävissä mitkä itselle parhaiten sopivat, mutta täysipäiväinen palkkatyökin on mahdollista. Ridasjärvelle oli saapunut  sekä vapaaehtoisia että työllistettyjä Vertsejä.

Työhyvinvointia tukevan päivän teemana oli työssä jaksaminen ja työssä uupuminen. Ohjelma oli Ridasjärven omien Vertsien käsialaa ja alla kuvailtavaan päivän sisältöön meidät johdatti Vertsit Memmu ja Jyri.

”Eikö tämä nauha hiljene koskaan?”

-Memmu, Vertsi-

Työuupumus hiipii hiljalleen. Sitä on edeltänyt tunnollinen omistautuminen työtehtäville, sekä lisääntynyt vastuun ottaminen. Työssä onnistuminen on voinut innostaa ottamaan vastuutehtäviä enemmän kuin yhden ihmisen kuuluisikaan. Omia rajoja ei ole tiedostanut ennen kuin ne ovat tulleet seinänlailla vastaan. Tilanteeseen on havahtunut, kun työasiat ovat pyörineet mielessä vapaa-aikanakin eikä nauhaa ole saanut hiljenemään. Unenlaatu on kärsinyt kiireen ja stressin tuottaman ahdistuksen myötä. Fyysinen väsymys, ahdistus ja stressi ovatkin oiva kasvualusta työssä uupumiselle.

”Hyvän työntekijän kuvaan kuuluu pärjätä”

-Jyri, Vertsi-

Millainen on hyvä työntekijä ja kuinka paljon työntekoa on tarpeeksi? Ulkopuoliset paineet voivat ajaa ylisuorittamiseen ja sitä kautta itsensä loppuun polttamiseen.  Oma rooli on helpompi hahmottaa, kun on saanut kunnon perehdytyksen tehtäviinsä ja tietää mitä itseltä odotetaan.


”En tajunnut pyytää keneltäkään apua, ajattelin, että on hallittava kaikki tilanteet itse”

- Memmu, Vertsi -

Avun pyytäminen ei ole helppoa. Hyvässä työyhteisössä ei ketään jätetä yksin, vaan kaverista pidetään huolta. Työn lomaan heitetyt ”Mitä sulle kuuluu, miten jakselet?” kysymykset kasvattavat inhimillistä työilmapiiriä ja madaltavat kynnystä avuntarpeen ilmaisemiseen.  Henkilökohtaisessa työnohjauksessa voi käydä läpi syvempiä tuntemuksiaan ja saada juuri itselleen sopivia työkaluja työssä jaksamiseen.

”…on pakotettu kasvamaan ihmisenä…”

-Jyri, Vertsi-

Uupumisen kultaisena reunuksena nostettiin esille ihmisen pakko kasvaa ihmisenä. Ihmisenä kasvamisen osa-alueita ovat mm. itsetuntemuksen lisääntyminen, omien arvojen tiedostaminen ja näiden pohjalta kysymykseen: ”Kuka minä olen?” vastaaminen.

Oman haavoittuvuuden ja herkkyyden tunnistamisessa piilee suurimmat voimavarat. Vaatii rohkeutta tutkia voimakkaita tunteita, kuten pelkoa, häpeää, syyllisyyttä…Haastavista tunteista puhuminen jo itsessään kasvattaa ihmisessä rohkeutta, mikä heijastuu elämän muillekin alueille.

”Määrittelemätön tunne sisällä kuormittaa. Hyvä olla tietoinen omasta tilastaan,

kun rupeaa Vertsiksi.”

-Jyri-

Kuntoutumisen polulla olevien ihmisten kohtaamisessa voi Vertsillä nousta pintaan voimakkaita tunteita omaan historiaan liittyen. Vertsiksi tulemisen edellytyksenä onkin, että ”oma pakka on kunnossa”. Itsensä hoitaminen on jatkuva prosessi. Elämänkokemuksiin liittyvät tunteet kulkevat kuin spiraali ihmisen sisällä. Kun päällimmäinen kiekka kokemuksesta on käsitelty, alta voi paljastua muita tekijöitä, jotka vievät syvemmälle kokemuksen tunnejuurille. Tunteita kuorittaessa kerros kerrokselta ihminen kuitenkin vahvistuu ja aiemmin kuluttava tunne kääntyykin käsittelyn ohessa voimavaraksi.  


Päivän lopputuotoksena Vertsit listasivat ihanteellisen työyhteisön tunnusmerkit, joihin kuului mm. avoimen ja rehellisen keskustelun kulttuuri. Palautetta hyvässä työyhteisössä annettaisiin hyvässä hengessä, mikä mahdollistaisi ongelmista keskustelemisen hyvässä hengessä. Erilaisuuden huomioiminen kuuluisi myös hyvinvoivaan työyhteisöön, sillä jokaisella on omat yksilölliset tarpeensa. Hyvässä työyhteisössä kaikki olisivat tasaveroisia eikä keskinäinen kilpailu söisi voimia. Hyvän ylläpito ja vahvistus olisi luonnollista tällaisessa yhteisössä ja yhdessä tekemisen ilo korostuisi. Yhteinen huumori listattiin yhdeksi tärkeäksi elementiksi ihanteellista työyhteisöä rakennettaessa. Työhön perehdytyksen osuutta painotettiin, sillä perehdytyksen koettiin olevan hyvä uupumusta ennaltaehkäisevä metodi.

Yleisöstä kuultiin puheenvuoro, jossa ilmaistiin miten entisten kuntoutujien kollegoiksi saaminen edesauttoi työssä jaksamista. Tämä mielipide kertookin paljon Vertsien merkityksestä koko työyhteisölle!

Yhdessä työskentelyn iloa kaikille ja suuret kiitokset Ridasjärven Vertseille antoisan päivän järjestämisestä!   


Melina Iso-Aho
Vapaaehtoinen, sosionomi-opiskelija 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti