keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Vapaaehtoisten keväinen tapaaminen MeilahdessaKahvin ja kakun tuoksuinen tapaaminen Meilahden virkistyskeskuksessa kokosi yhteen Helsingin sosiaali-ja terveysviraston vapaaehtoistoimijoita vanhus- ja vammaistyön puolelta. Yhdelle vapaaehtoistyö oli bingon tai levytanssien järjestämistä, toiselle neulekahvilan pitämistä. Useimmalle vapaaehtoistyö oli ”kädestäpitämistä”, kuten eräs vapaaehtoinen toimintaa kauniisti kuvaili. Kädestäpitäjä auttoi arjen tapaamisille pääsemisessä, oli kyse lääkärille menosta tai kaupassa käymisestä. Kädestäpitäjä tanssitti juhlissa ja toimi liikuntakaverina. Keväisen tapaamisen tarkoituksena oli saattaa vapaaehtoisia yhteen jakamaan kokemuksiaan ja tapaamaan toisiaan. Päivän teemana oli tietoinen läsnäolo, josta oli saapunut kertomaan toimintaterapeutti Minna Savisalo Auroran psykiatrisesta päiväsairaalasta.


Tietoinen läsnäolo 
Tietoisen läsnäolon syvempää olemusta avattiin tarinan avulla, jossa tarinan päähenkilö harhautui touhuamaan koko päivän saamatta mitään aikaan. Ollessaan menossa tekemään jotain, keskeytti hän aina aikeensa tehdäkseen jonkin muun keskeneräisen asian, jonka sattui huomaamaan. Kuitenkin, hän päätyi keskeyttämään tuon toisenkin toimen siirtyäkseen tekemään kolmatta asiaa, joka myös odotti loppuunsaattamista. Kymmenien keskeneräisten toimien ketjun päätteeksi henkilö huomasi olevansa lopen uupunut, vaikka ei ollut saanut mitään tehtävää valmiiksi. Tarina oli hyvin todenmakuinen, sillä jokaiselle on varmasti joskus sattunut tilanne, jolloin on pyrkinyt tekemään montaa asiaa samanaikaisesti unohtaen lopulta mikä olikaan kaiken toiminnan tarkoitus. Tietoinen läsnäolo yksinkertaistettuna tarkoittaa huomion keskittämistä käsillä olevaan hetkeen ja tietoista ajatusten hallintaa. Kuten tarinan henkilöllä, ihmisen huomioista kilpailee lukemattomia tekijöitä päivän mittaan. Tietoisen läsnäolon avulla ihminen oppii hallitsemaan ajatustensa tulvaa ja oppii keskittymään käsillä olevaan hetkeen.  
Mieleen tulvahtelee tuon tuostakin ajatuksia, osa miellyttäviä, osa negatiivisia tunteita nostattavia. Ajatuksiin vaikuttavat ulkoiset ärsykkeet kumpuavat uutisista, toisten ihmisten kertomuksista, sosiaalisesta mediasta muutamia mainitakseni. Sisäiset ärsykkeet sen sijaan voivat olla vanhoja muistoja, tulevan suunnittelua, erilaisten mahdollisten tapahtumien pohdiskelua tai spontaanisti syntyviä tunnereaktioita. Minna Savisalon mukaan tietoinen läsnäolo ja sen harjoittaminen opettaa asennoitumista, taitoa, jossa ihminen itse tietoisesti hyväksyy, sallii jokaisen esiin ponnahtaneen ajatuksen tai tunteen nousta pintaan, mutta päättää sitten itse jatkaako tuon ajatuksen ajattelemista tai antaako tunteelle lisää valtaa kohdistamalla siihen huomionsa. Tietoinen läsnäolo ei siten pyri pääsemään eroon kiusallisista ajatuksista tai mistään tunteista. Tietoisen läsnäolon avulla ihminen oppii hiljentämään ajatustensa jatkuvaa rientoa antamalla niiden vapaasti kummuta mieleen kuin pilven hattaroiden taivaalle ja antaen niiden lipua ohitse.
Tietoiseen läsnäoloon liittyy kiinteästi myös arvottamattomuus. Mitään tunnetta tai ajatusta ei tule tuomita tai arvottaa. Jokainen ajatus tai tunne on yhtä arvokas, vain erilainen. Savisalo korostaa, että ihminen ei ole yhtä ajatustensa kanssa. Esimerkkinä tästä Savisalo kertoo: ”mitä oikeasti tapahtuu, mitä tunnet ja mitä ajattelet ovat kolme eri asiaa”. Hyväksyvän, tietoisen läsnäolon taito auttaa ihmistä erottamaan oman itsensä ajatuksistaan ja tunteistaan. Ihminen oppii ymmärtämään, että hän itse on ajatustensa ja tunteidensa ohjaksissa. Täten, ihminen voi hiljentää jatkuvaa ajatusten tulvaa ja rauhoittumisen kautta parantaa omaa hyvinvointiaan. Tietoisuustaidot auttavat ottamaan etäisyyttä jatkuvaan informaatiotulvaan ja keskittymään nykyhetkeen. Kauniista maisemasta on vaikea nauttia, jos samanaikaisesti murehtii koko maailman murheita. Se mitä ajatuskuplasi sisältää, on myös sen hetkisen kokemuksesi anti.       


                                                             


                                      Mielen rientoa vai mielen tyyneyttä?
Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan tietoista läsnäoloa. Se on se hetki, kun kohtaat toisen ihmisen, keskityt kuuntelemaan hänen sanojaan, hänen tarinaansa, tuomitsematta, arvottamatta ja toisaalta siihen takertumatta. Elät hetkessä, et mieti seuraavaa lausettasi, vaan odotat maltilla, kunnes toinen on päässyt puheensa loppuun. Kuulet jokaisen sanan ja ymmärryksesi kasvaa. Se on se hiljainen hetki, kun kävelette yhdessä, kädestä kiinni pitäen antaen auringon lämmittää kasvoja. Sanoja ei tarvita, koska on hyvä olla juuri niin. Siinä hetkessä. Mitään sanomatta mutta kaiken jakaen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti