maanantai 10. huhtikuuta 2017

Volunteering at Meeting Point Cafés!

Tiesitkö, että vapaaehtoistoimintaa voi tehdä Helsingissä myös englanninkielellä?


 Osallistuin ensimmäistä kertaa järjestettyyn englanninkieliseen vapaaehtoistoiminnan infoon 30. päivä maaliskuuta, jonka Helsingin kaupunginkanslian vapaaehtoistyön koordinaattorit Meeri Kuikka ja Belinda Barbato järjestivät Kulttuurikeskus Caisassa. Meitä oli saapunut paikalle oikein iloinen ja puhelias joukko. Info oli tarkoitettu kohtaamiskahvilassa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja saimme myös tietoa muistakin mahdollisuuksista.

Mitä tämä vapaaehtoistoiminnan info piti sisällään?

 Alkuun tutustuimme toisiimme pienten hahmojen tai esineiden kautta. Jokainen sai valita esineen, joka kuvaa jollain tavoin itseään, tämä oli oikein kiva tapa tutustua toisiin! Tutustumisen jälkeen keskustelimme eri aiheista ja motiiveistamme vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Saimme paljon hyödyllistä tietoa vapaaehtoistoiminnasta sekä pelisäännöistä, joita tulee noudattaa puolin ja toisin. Lisäksi opimme ja pohdimme vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Iloinen ilmapiiri oli mukaansa tempaava ja nuorimmat osallistujat olivat alle vuoden ikäisiä! 

Mikä on kohtaamiskahvila – Meeting Point Cafe?

 Kohtaamiskahvilat ovat helsinkiläisille tarkoitettuja avoimia paikkoja, jossa voi kohdata ja tutustua toisiinsa erilaisen ohjelman ja toiminnan kautta. Kahvia ja teetä on toki tarjolla ja tämä on täysin ilmaista! Toimintaa järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhteistyössä kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston ja kirjastojen, sekä muiden yhteistyötahojen, kuten Punainen Ristin, Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Fazer on mukana toiminnassa tuotesponsorina.

 Mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin! Vapaaehtoiset voivat olla mukana monenlaisessa, esimerkiksi keskustelun parissa voi keitellä kahvia tai halutessaan voi myös suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa kohtaamiskahviloissa.

Suosittelen tutustumaan Kohtaamiskahvilan Facebook-sivuihin: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/.

Iloista viikkoa!
Pia

 


Did you know that we have voluntary activities also in English here in Helsinki?

 I attended March 30th to an English language Voluntary Work Info which was held for the first time by Helsinki City Office Voluntary Work Coordinators Meeri Kuikka and Belinda Barbato at Caisa, cultural center for art. Very happy and talkative bunch of people had arrived at the scene. This particular info was meant to people that were interested in voluntary activities at Meeting Point Café. We also received information about other opportunities for different voluntary activities.

What did this Voluntary Work Info kept inside?

 At first we acquainted with each other through small characters or objects. Everyone got to choose an object or a character, which was suppose to describe oneself in some way, this was a very nice way to get to know each other! After getting to know each others we discussed a variety of topics and motives which we have towards voluntary activities. We got a lot of useful information about voluntary activities and the ground rules, which we have to take into account by both sides. In addition, we pondered and learned about issues relating to interaction between people. Happy atmosphere was captivating and the youngest participants were small children, under one year of age!


What is a Meeting Point Cafe?

 Meeting Point Cafés are open spaces for people in Helsinki. At Meeting Point Café you can meet and get to know each other through a variety of activities. Coffee and tea are served, and of course this is completely free! Meeting Point Café is organized by the City of Helsinki Cultural Office, City of Helsinki Sports Department and the Helsinki City  Library. Also with different partners, such as the Red Cross, The Federation of Mother and Child Homes and shelters, Finnish Refugee Council and Fazer as product sponsor.

 This seems a great way to meet new people! Volunteers can be involved in many kinds of activities during the Meeting Point Café, for example, they can make coffee while having a conversation or they can also choose to plan and implement a variety of activities for Meeting Point Cafés.

I recommend You to visit Meeting Point Cafés Facebook pages: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/


Have a Great week!

Best Regards,
Pia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti